KONKURSBO

Conventor AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 25.04.2022 kl. 09:00

Fristdag:

18.02.2022

Anmeldelse av krav:

18.03.2022

Org.nr.:

981 695 631

Bonummer:

22-026576KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

18.02.2022