KONKURSBO

Cosp AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 20. februar 2020 kl 10:20

Fristdag:

21.11.2019

Anmeldelse av krav:

15.01.2020

Org.nr.:

922 573 204

Bonummer:

19-174423KON-BERG/4

Konkursåpning:

11.12.2019