KONKURSBO

Cupca Cupcakes AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

4.1.2024

Fristdag:

3.10.2023

Anmeldelse av krav:

13.12.2023

Org.nr.:

915 918 298

Bonummer:

23-153109KON-THOD

Konkursåpning:

8.11.2023