KONKURSBO

Curavida AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 16. 08. 2024, kl 11:40

Fristdag:

15.03.2024

Anmeldelse av krav:

01.07.2024

Org.nr.:

927 280 361

Bonummer:

24-064594KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

30.05.2024