KONKURSBO

Data Gumbo AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 17.11.2023 kl. 10:00

Fristdag:

23.08.2023

Anmeldelse av krav:

25.09.2023

Org.nr.:

919 153 164

Bonummer:

23-123226KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

23.08.2023