KONKURSBO

Digital World Solutions AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 28. august 2020 kl 11.20

Fristdag:

28.05.2020

Anmeldelse av krav:

20.07.2020

Org.nr.:

918 289 879

Bonummer:

20-078119KON-BERG/2

Konkursåpning:

15.06.2020