KONKURSBO

Digitale Medier AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

4.5.2023

Fristdag:

6.3.2023

Anmeldelse av krav:

12.4.2023

Org.nr.:

925 386 804

Bonummer:

23-036808KON-THOD

Konkursåpning:

8.3.2023