KONKURSBO

Direkt AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 6. mai 2021 kl 10.15

Fristdag:

05.03.2021

Anmeldelse av krav:

09.04.2021

Org.nr.:

999 644 457

Bonummer:

21-034994KON-BERG

Konkursåpning:

05.03.2021