KONKURSBO

Ditt Hjem Service AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

21. januar 2021

Fristdag:

24.9.2020

Anmeldelse av krav:

21.12.2020

Org.nr.:

920 239 544

Bonummer:

20-141852KON-BERG

Konkursåpning:

16.11.2020