KONKURSBO

DM Mur & Flis AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 10. februar 2022 kl 09.00

Fristdag:

09.12.2021

Anmeldelse av krav:

17.01.2022

Org.nr.:

918 772 227

Bonummer:

21-176006KON-THOD

Konkursåpning:

13.12.2021