KONKURSBO

DS Wergeland AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

29.10.2021 kl 09.30

Fristdag:

08.07.2021

Anmeldelse av krav:

05.10.2021

Org.nr.:

921 456 190

Bonummer:

21-100405KON-THOD

Konkursåpning:

31.08.2021