KONKURSBO

Eg&du Holding-On AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 22.09.2023 kl. 10:45

Fristdag:

24.07.2023

Anmeldelse av krav:

24.08.2023

Org.nr.:

925 510 173

Bonummer:

23-110218KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

24.07.2023