KONKURSBO

Eide Eiendomsutvikling AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

22. september 2023 kl 09.30

Fristdag:

17.03.2023

Anmeldelse av krav:

12.07.2023

Org.nr.:

915 587 844

Bonummer:

23-061202KON-THOD

Konkursåpning:

07.06.2023