KONKURSBO

Elias Auto AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

12.05.2023

Fristdag:

19.12.2022

Anmeldelse av krav:

24.03.2023

Org.nr.:

916788339

Bonummer:

22-190162KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

24.02.2023