KONKURSBO

Eltec AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

4. mars 2021

Fristdag:

28.12.2020

Anmeldelse av krav:

1.2.2021

Org.nr.:

917 580 529

Bonummer:

20-187646KON-BERG/2

Konkursåpning:

28.12.2020