KONKURSBO

Eristar AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 13. desember 2021 kl 1000

Fristdag:

28.10.2021

Anmeldelse av krav:

29.11.2021

Org.nr.:

925 520 489

Bonummer:

21-152442KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

28.10.2021