KONKURSBO

Fargerom AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

22.12.2022 kl 11.15

Fristdag:

3.10.2022

Anmeldelse av krav:

8.11.2022

Org.nr.:

917 041 180

Bonummer:

22-141393KON-THOD

Konkursåpning:

4.10.2022