KONKURSBO

Faysal Hassan Sirad

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

4. juni 2021 kl 09.45

Fristdag:

22.3.2021

Anmeldelse av krav:

18.5.2021

Org.nr.:

917 701 393

Bonummer:

21-044493KON-THOD

Konkursåpning:

13.4.2021