KONKURSBO

FFV AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

15. juni 2023

Fristdag:

13.04.2023

Anmeldelse av krav:

19.05.2023

Org.nr.:

916 978 642

Bonummer:

23-056168KON-THOD

Konkursåpning:

14.04.2023