KONKURSBO

Fibertjenester AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 22. oktober 2021 kl 10.00

Fristdag:

17.6.2021

Anmeldelse av krav:

20.9.2021

Org.nr.:

917 301 689

Bonummer:

21-088064KON-THOD

Konkursåpning:

16.8.2021