KONKURSBO

Finnarna AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 18.08.2023 kl. 09:15

Fristdag:

05.05.2023

Anmeldelse av krav:

10.07.2023

Org.nr.:

927 864 541

Bonummer:

23-069430KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

09.06.2023