KONKURSBO

Finnøy Buss AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

fredag 19. mars 2021 kl 0900

Fristdag:

20.01.2021

Anmeldelse av krav:

24.02.2021

Org.nr.:

980 640 140

Bonummer:

21-010072KON-STAV

Konkursåpning:

20.01.2021