KONKURSBO

Finnøy Motor AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 25. april 2022 kl 1200

Fristdag:

02.03.2022

Anmeldelse av krav:

02.04.2022

Org.nr.:

935 252 245

Bonummer:

22-033160KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

03.03.2022