KONKURSBO

Finnøy Trelast AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 15.06.2021 kl. 09:00

Fristdag:

06.05.2021

Anmeldelse av krav:

11.06.2021

Org.nr.:

897 031 302

Bonummer:

21-066932KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

07.05.2021