KONKURSBO

Fjordhagen Invest AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 2. desember 2022 kl 10.00

Fristdag:

13.05.2022

Anmeldelse av krav:

19.10.2022

Org.nr.:

989 232 398

Bonummer:

22-089234KON-THOD

Konkursåpning:

14.09.2022