KONKURSBO

Fjordspeil AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 12.04.2021 kl 0900

Fristdag:

12.02.21

Anmeldelse av krav:

12.03.21

Org.nr.:

996 742 970

Bonummer:

21-023968KON-STAV

Konkursåpning:

12.02.21