KONKURSBO

Flight Park Sola Flyplass AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 07.05.2020 kl. 10:00

Fristdag:

10.03.2020

Anmeldelse av krav:

16.04.2020

Org.nr.:

916 796 471

Bonummer:

20-041134KON-STAV

Konkursåpning:

16.03.2020