KONKURSBO

Food Arena AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 21.02.2023 kl. 09:00

Fristdag:

23.11.2022

Anmeldelse av krav:

16.01.2023

Org.nr.:

823 439 962

Bonummer:

22-175801KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

16.12.2022