KONKURSBO

Frank Ur

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 02. mai 2022 kl 1000

Fristdag:

19.01.2022

Anmeldelse av krav:

10.04.2022

Org.nr.:

990 447 306

Bonummer:

22-009973KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

10.03.2022