KONKURSBO

Frikar Byggmester AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

1. juli 2022

Fristdag:

10.05.2022

Anmeldelse av krav:

14.06.2022

Org.nr.:

998 845 866

Bonummer:

22-029470KON-THOD

Konkursåpning:

10.05.2022