KONKURSBO

Frisør Bergen AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

30. november 2023 kl 11.15

Fristdag:

28.9.2023

Anmeldelse av krav:

2.11.2023

Org.nr.:

916 103 832

Bonummer:

22-165897KON-THOD

Konkursåpning:

28.9.2023