KONKURSBO

Frode Shox Knudsen

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

10. juni 2021 kl. 1000

Fristdag:

11.03.2021

Anmeldelse av krav:

17.05.2021

Org.nr.:

923 386 408

Bonummer:

21-040626K0N-BERG/2

Konkursåpning:

12.04.2021