KONKURSBO

Funky Moustache AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 06.10.2023 kl 10:00

Fristdag:

17.03.2023

Anmeldelse av krav:

26.07.2023

Org.nr.:

918 949 291

Bonummer:

23-062158KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

26.06.2023