KONKURSBO

Future Music AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 04. oktober 2021 kl 0900

Fristdag:

17.08.2021

Anmeldelse av krav:

17.09.2021

Org.nr.:

916811012

Bonummer:

21-114072KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

17.08.2021