KONKURSBO

Gidskehaug Bygg AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør- Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 27. september 2022 kl 1030

Fristdag:

07.07.2022

Anmeldelse av krav:

08.08.2022

Org.nr.:

824 446 342

Bonummer:

22-100573KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

08.07.2022