KONKURSBO

Globall Bygg v/Vasile Romica Raileanu

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

18. august 2023

Fristdag:

29.03.2023

Anmeldelse av krav:

26.06.2023

Org.nr.:

920 598 196

Bonummer:

23-054454KON-THOD

Konkursåpning:

22.05.2023