KONKURSBO

GMT AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 9. juni 2022 kl 10.15

Fristdag:

16.11.2021

Anmeldelse av krav:

27.04.2022

Org.nr.:

924 397 489

Bonummer:

22-000779KON-THOD

Konkursåpning:

23.03.2022