KONKURSBO

Godvik Bensin AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

7. mai 2021 kl 11.45

Fristdag:

24.2.2021

Anmeldelse av krav:

14.4.2021

Org.nr.:

923 391 452

Bonummer:

21-030692KON-BERG/2

Konkursåpning:

10.3.2021