KONKURSBO

Griff Bygg AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 09.02.2024 kl. 12:00

Fristdag:

18.12.2023

Anmeldelse av krav:

18.01.2024

Org.nr.:

995 474 808

Bonummer:

23-190173KON-TSRO-TSTA

Konkursåpning:

18.12.2023