KONKURSBO

Grzegorz Jan Figiel

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 24.01.2023 kl 09:00

Fristdag:

11.10.2022

Anmeldelse av krav:

05.01.2022

Org.nr.:

912 558 037

Bonummer:

22-160028KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

05.12.2022