KONKURSBO

Gullars Finans AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 2. juli 2020 kl 09.30

Fristdag:

13.5.2020

Anmeldelse av krav:

17.6.2020

Org.nr.:

920 625 495

Bonummer:

20-070815KON-BERG/2

Konkursåpning:

13.5.2020