KONKURSBO

Gulsum Topkara

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 23.11.2021 kl 0900

Fristdag:

09.07.2021

Anmeldelse av krav:

29.11.2021

Org.nr.:

913 957 067

Bonummer:

21-108077KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

28.09.2021