KONKURSBO

Guntveit Holding AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 2. desember 2021 kl 10.45

Fristdag:

14.05.2021

Anmeldelse av krav:

21.10.2021

Org.nr.:

818 541 732

Bonummer:

21-0888886KON-THOD

Konkursåpning:

16.09.2021