KONKURSBO

Håland Regnskap AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 17.08.2020 kl. 09:00

Fristdag:

11.06.2020

Anmeldelse av krav:

16.07.2020

Org.nr.:

913 442 318

Bonummer:

20-085278KON-STAV

Konkursåpning:

11.06.20