KONKURSBO

Hammaren Invest AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 16.08.2024 k. 12:40

Fristdag:

06.06.2024

Anmeldelse av krav:

19.07.2024

Org.nr.:

888 948 422

Bonummer:

24-090839KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

19.06.2024