KONKURSBO

Hammersland Invest AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 30. mai 2024

Fristdag:

20.02.2024

Anmeldelse av krav:

17.04.2024

Org.nr.:

927 062 917

Bonummer:

24-029257KON-THOD

Konkursåpning:

13.03.2024