KONKURSBO

HBA Invest AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 28. mai 2020 kl 09.20

Fristdag:

19.03.2020

Anmeldelse av krav:

28.04.2020

Org.nr.:

889 264 462

Bonummer:

20-044522KON-BERG/2

Konkursåpning:

24.03.2020