KONKURSBO

Headnet AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 15.12.2023 kl. 09:30

Fristdag:

22.09.2023

Anmeldelse av krav:

20..11.2023

Org.nr.:

928 595 676

Bonummer:

23-146921KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

20.10.2023