KONKURSBO

Heim2 AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 12.12.2022 kl. 09:30

Fristdag:

22.09.2022

Anmeldelse av krav:

02.12.2022

Org.nr.:

924 421 649

Bonummer:

22-140400KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

02.11.2022