KONKURSBO

Heis-Service AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 18. oktober 20201 kl 1230

Fristdag:

14.05.2021

Anmeldelse av krav:

12.10.2021

Org.nr.:

815 382 722

Bonummer:

21-089729KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

07.09.2021